خدمات حقوقی

خدمات دفتر وکالت

مطالب حقوقی

برای دریافت خدمات حقوقی در این سایت لطفاً از فرم زیر استفاده کنید . 

در این فرم پس از ثبت مشخصات خود نوع درخواست خود را مشخص کنید و مختصری در مورد آن در قسمت مربوطه توضیح دهید. 

تلاش خواهد شد در حداقل زمان به درخواست شما پاسخ داده شود و اگر نیازی به ارائه اطلاعات بیشتری در مورد موضوع درخواست شما باشد از طریق دفتر با شماره همراه و یا از طریق واتساپ با شما هماهنگی لازم خواهد شد . 

برای تعیین وقت مشاوره از فرم تعیین مشاوره که در بالای سایت مشخص گردیده استفاده نمایید.