مشاوره حقوقی رایگان

کاربر محترم لطفاً سؤالات حود را حداکثر در سیصد کلمه بصورت مختصرو واضح در فرم روبرو نوشته و ارسال نمائید تقاضا می گردد سؤالات خود را در حوزه مراجع دادگستری مطرح نموده و از طرح موضوعات در حوزه روابط کار ، دیوان عدالت اداری ، تأمین اجتماعی ، دادگاه های نظامی و غیره خودداری گردد چرا که پاسخی به آن داده نخواهد شد . 

قطعاً هر پاسخی به سؤالات شما از این طریق به عنوان راه حل نهایی نخواهد بود و این سایت مسئولیت آن را نخواهد پذیرفت . برای یافتن راه حل مطلوب و پاسخ مناسب مراجعه به یک وکیل و مشاور حقوقی الزامی بوده تا پس از بررسی موضوع و همچنین مدارک و دلائل مرتبط راهکاری مناسب برای آن ارائه گردد. 

در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی در خصوص مشکل خود دارید می توانید از طریق فرم تعیین وقت مشاوره اقدام نمایید.